Crossref Citations

1. Die verhouding tussen ouer en jonger geslagte in die Nuwe Testament: ’n Filologiese studie
Hennie Goede
In die Skriflig/In Luce Verbi  vol: 50  issue: 2  year: 2016  
doi: 10.4102/ids.v50i2.2015