Crossref Citations

1. Homofobie en heteroseksisme
Mark Le Roux, Yolanda Dreyer
HTS Teologiese Studies / Theological Studies  vol: 69  issue: 1  year: 2013  
doi: 10.4102/hts.v69i1.2055