Crossref Citations

1. Outo-etnografie as selfhulp vir predikante met bedieningsmoegheid: Verkennende opmerkings
Alfred R. Brunsdon, George A. Lotter
Verbum et Ecclesia  vol: 32  issue: 1  year: 2011  
doi: 10.4102/ve.v32i1.465