Crossref Citations

1. Psalm 37 zbiorem sentencji mądrościowych? Analiza Psalmu 37 i pytanie o zakorzenienie psalmów mądrościowych w Psałterzu
Jakub Slawik
Collectanea Theologica  vol: 91  issue: 4  first page: 5  year: 2021  
doi: 10.21697/ct.2021.91.4.01